WWF Turkey

  • WWF-Türkiye,  küresel, siyasetten bağımsız, çok-kültürlü ve tarafsızdır,
  • Çalışmalarında en yeni bilimsel verilerden yararlanır,
  • Alan projeleri, siyasi girişimler, kapasite artırımı ve eğitim çalışmalarının bileşiminden yararlanarak somut doğa koruma çözümleri oluşturur,
  • Yerel halkı ve toplulukları, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak alan programlarının planlanmasına ve yürütülmesine dahil eder,
  • Diğer kuruluşlar, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurar,
  • Çalışmalarını düşük maliyetlerle ve verimli bir biçimde yürütür; destekçilerinden elde ettiği mali kaynakları sorumlu kullanır.
Contact Information: 
Büyük Postane Cad. Garanti Han No:19/5 34420 Bahçekapı
34420 Istanbul
Turkey
TR
Node: